Water

Debets BV

Postbus 1331 9701 BH Groningen

Telefoon: 0651097936

E-mail: fransdebets@debetsbv.nl

De waterhuishouding in Nederland en het juridisch kader veranderen voortdurend. Dat moet ook, want de oplossingen van gisteren passen niet altijd bij de problemen van vandaag en morgen. Anders omgaan met hemelwater en afvalwater is mogelijk en soms noodzakelijk.

De taken en rollen van alle partijen in de keten veranderen en de burgers en bedrijven krijgen een grotere eigen verantwoordelijkheid.

Workshops over de Waterwet en de veranderende Zorgplichten en workshops over energie uit het riool en over regenwater in de stad.

 

De Waterwet is het voorlopig sluitstuk van een jarenlange renovatie van ons wettelijk stelsel. Maar veel collega's zijn de draad kwijt en houden vast aan de oude routines. Bijvoorbeeld de zorgplichten zijn grondig veranderd, de gemeente zou de veranderingen meer aandacht kunnen geven. Onze workshops zijn daarvoor een effectieve kennismaking.

Energie en het rioolbedrijf krijgen steeds meer met elkaar te maken. Bijvoorbeeld via warmtewinning uit het riool.

Klimaatbestendige steden vragen om ander regenwaterbeheer. Over dit soort thema's ontwikkelen we projecten en verzorgen we workshops.

Agenda Debets BV

 

Netwerk dag

20 juni 2019, in Harderwijk

www.bouwinfrapark.nl/infracampus-harderwijk/agenda

 

Inschrijven