Debets BV

Postbus 1331 9701 BH Groningen

Telefoon: 0651097936

E-mail: fransdebets@debetsbv.nl

Veranderende Zorgplicht omtrent hemelwater, afvalwater en grondwater.

De gemeentelijke zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater is aan het veranderen. De gemeente hoeft niet langer al het aangeboden water in te zamelen, de houder kan verplicht worden eerst zelf maatregelen te nemen. U als medewerker van gemeenten, waterschappen of ondersteunende organisaties krijgt antwoord op vraagstukken als wat zijn de belangrijkste veranderingen? Wat is de rol van gemeenten, waterschappen en bedrijven? Wat mag verwacht worden van de burger? Deze en andere vraagstukken worden beantwoord tijdens de cursus Veranderende Zorgplicht. Wetteksten worden toegelicht en besproken, de praktische toepassingen en gevolgen worden uitgewerkt.

Veranderende Zorgplicht en andere water workshops door Brooswater en Debets BV, in samenwerking met IKN

 

Kennis- en adviesbureau Brooswater organiseert deze cursussen in samenwerking met Debets BV en IKN. Inschrijvingen gaan daarom via de website van Brooswater.

Agenda Debets BV

 

Netwerk dag

20 juni 2019, in Harderwijk

www.bouwinfrapark.nl/infracampus-harderwijk/agenda

 

Inschrijven