Mei 2016

Op naar 14%

 

De Nederlandse regering onder Balkenende sprak af met de EU dat in 2020 14% van de gebruikte energie uit duurzame bron zou komen. De huidige regering onder Rutte legde in het regeerakkoord vast dat Nederland 16% zou aanhouden, in het SER Energieakkoord van 2013 werd vastgelegd dat we eerst maar es de 14% moeten halen in 2020, in 2023 zou dan de 16% gehaald moeten worden.

14% is ongeveer 300 PJ.

Er zijn geen duidelijke plannen voor het realiseren van de 14%. Eigenlijk het enige planmatige is de wind op zee en wind op land ambitie. Die ambitie is hoog, petje af, maar dat is nog lang niet genoeg. De 6000 MW op land levert misschien 50PJ op, dat is 2,5% van ons energiegebruik. De 4000 MW op zee levert ook ca. 50 PJ op. Dat is best veel, maar maar daarmee zijn we er niet.

We verbranden nu al al ons afval ( 15 PJ), daar kan niet veel meer bij. Onze 1000 MW aan zonnepanelen leveren ca. 3 PJ, als we dat verdrievoudigen rond ik het voor u af op 10 PJ. Alles wat ik nu noem is samen 125 PJ, nog lang geen 300 PJ dus.  U denkt, die Debets is deskundig, die weet wel hoe we op de 300 PJ moeten komen. Maar, echt, ik weet het ook niet.

Juli 2015

De Trias Energetica

 

De Trias energetica is een eenvoudige modelletje, al ruim 30 jaar oud,  waarin de volgorde van handelen wordt aangegeven als we naar een duurzame energiehuishouding willen. Stap 1 is maximaal besparen; vervolgens (stap 2) duurzame energie opwekken; en als dat goed gaat zorg je dat het nog benodigde gebruik van fossiele brandstoffen zo doelmatig mogelijk gaat (stap 3). Iedereen is het daar wel mee eens, het is zo logisch als wat. Toch doen we het in de praktijk niet, stap 2 krijgt veel meer aandacht. We mengen bijvoorbeeld duurzame brandstoffen bij in onze diesel en benzine, maar we doen eigenlijk niets aan het verminderen van het autogebruik.

Of we leggen zonnepanelen op huizen die een energielabel F of G hebben. Er gaat heel veel subsidie naar duurzame energieproductie, stap 2 dus, het SDE budget is jaarlijks 3,5 miljard. Maar de besparingsregeling EIA krijgt maar 106 miljoen, stap 1 wordt dus maar karig bedeeld. Gemeenten zijn actief met allerlei projecten met zonnepanelen of houtstook, maar ze besteden nauwelijks aandacht aan de handhaving artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit dat gericht is besparing.  Stap 2 krijgt duidelijk meer aandacht, besparen is gewoon moeilijk en minder leuk. Besparen vereist actieve en harde sturing vanuit de overheid. Om een of andere reden wil de overheid dat niet. Waarom eigenlijk niet?

Debets BV

Postbus 1331 9701 BH Groningen

Telefoon: 0651097936

E-mail: fransdebets@debetsbv.nl

Agenda Debets BV

 

Netwerk dag

20 juni 2019, in Harderwijk

www.bouwinfrapark.nl/infracampus-harderwijk/agenda

 

Inschrijven