Duurzame energie

Debets BV

Postbus 1331 9701 BH Groningen

Telefoon: 0651097936

E-mail: fransdebets@debetsbv.nl

Nederland is een toonaangevend land wat betreft duurzame energie. Er zijn volop ambities en ideeën, maar de realisatie is vaak lastig. De komende jaren zullen we effectiever onze talenten en middelen moeten inzetten, dit biedt nog veel kansen voor slimme ondernemers.

 

Biomassa

 

Wind en zon zetten de toon zetten in de publieke opinie, maar driekwart van onze duurzame energieproductie komt van de inzet van biomassa. Het verbranden van afval, het bijstoken van hout in de kolencentrales, de bijmenging van biodiesel en ethanol, het vergisten van mest en slib - het is allemaal gebaseerd op biomassa.

Zon

 

De zon straalt veel energie in, maar we benutten slechts een klein deel. De groei van de photovoltaïsche (PV) systemen is indrukwekkend (nu al 1 GW), maar draagt nog maar weinig bij aan onze duurzame energieproductie (ca. 3%). Maar groei is nog mogelijk, vooral zolang de regering de riante terugleverregeling voor kleinverbruikers overeind houdt en de SDE regeling inzet voor grotere projecten. De populariteit van zonnewarmte is minder , dat is jammer want een zonthermisch systeem haalt 2-3 keer zoveel energie uit de zon als een PV systeem.

 

Workshops, cursussen  en lezingen

 

Kennis is belangrijk om de gewenste transitie mogelijk te maken. Met onze kennisproducten kunnen we daaraan een bijdrage leveren.

Agenda Debets BV

 

Netwerk dag

20 juni 2019, in Harderwijk

www.bouwinfrapark.nl/infracampus-harderwijk/agenda

 

Inschrijven