Blogs

Debets BV

Postbus 1331 9701 BH Groningen

Telefoon: 0651097936

E-mail: fransdebets@debetsbv.nl

Juli 2015

De Trias Energetica

 

De Trias energetica is een eenvoudige modelletje, al ruim 30 jaar oud,  waarin de volgorde van handelen wordt aangegeven als we naar een duurzame energiehuishouding willen. Stap 1 is maximaal besparen; vervolgens (stap 2) duurzame energie opwekken; en als dat goed gaat zorg je dat het nog benodigde gebruik van fossiele brandstoffen zo doelmatig mogelijk gaat (stap 3). Iedereen is het daar wel mee eens, het is zo logisch als wat. Toch doen we het in de praktijk niet, stap 2 krijgt veel meer aandacht. We mengen bijvoorbeeld duurzame brandstoffen bij in onze diesel en benzine, maar we doen eigenlijk niets aan het verminderen van het autogebruik.

Of we leggen zonnepanelen op huizen die een energielabel F of G hebben. Er gaat heel veel subsidie naar duurzame energieproductie, stap 2 dus, het SDE budget is jaarlijks 3,5 miljard. Maar de besparingsregeling EIA krijgt maar 106 miljoen, stap 1 wordt dus maar karig bedeeld. Gemeenten zijn actief met allerlei projecten met zonnepanelen of houtstook, maar ze besteden nauwelijks aandacht aan de handhaving artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit dat gericht is besparing.  Stap 2 krijgt duidelijk meer aandacht, besparen is gewoon moeilijk en minder leuk. Besparen vereist actieve en harde sturing vanuit de overheid. Om een of andere reden wil de overheid dat niet. Waarom eigenlijk niet?