Burgers, bedrijven, en overheden moeten anders omgaan met de taken en verantwoordelijkheden rond afvalwater, regenwater en grondwater. De wet beschrijft hoe dat moet, maar we handelen nog vaak alsof de oude regels en rolverdeling nog geldig zijn.

 

De wetteksten en hun betekenis, de nieuwe rolverdeling en de plichten staan centraal in de cursus De Veranderende Zorgplicht en Waterwetgeving van 15 september.

 

Inschrijven

Debets BV

Postbus 1331 9701 BH Groningen

Telefoon: 0651097936

E-mail: fransdebets@debetsbv.nl

Agenda Debets BV

 

De Veranderende Zorgplicht en waterwetgeving

 

15 september Maasdriel

 

Inschrijven

Debets BV: Verzamelen, ordenen en delen van kennis omtrent duurzame energie, water en financiering.

 

De ontwikkeling van duurzame energie is noodzakelijk, het is een opdracht en een wens. Maar zonder kennis lukt het niet. De duurzame wereld is een wonderlijke mengelmoes van feiten en fictie, waarin overheden en bedrijven vaak verdwaald raken. Frans Debets kan u helpen de juiste weg te vinden en zin en onzin te onderscheiden.

Dit geldt ook voor de nieuwe waterwetgeving, zonder kennis raakt u vedwaald in de veranderingen. 

 

..... zonder kennis lukt het niet.

 

U heeft te maken met vraagstukken over duurzame energie, of waterbeheer. U moet beleid maken en plannen ontwikkelen. Frans Debets wil daarbij helpen. Het gaat niet om advies, maar om het leren begrijpen wat mogelijk is en wat niet.

Kennis delen via advies en workshops

 

  • Wij geven uitleg en informatie zodat u zelf de volgende stap kunt zetten.
  • Wij helpen u met de ontwikkeling van beleid of concrete projecten
  • Wij ontwikkelen workshops waarin wij onze kennis delen met u en uw collega's .

 

Sinds 2004 is  Debets BV actief op het gebied van duurzame energie. Het gaat om het verzamelen, ordenen en delen van kennis en ervaring over energie. De workshops, lezingen en maatwerkbijeenkomsten zijn vaak de eerste kennismaking. Met beleidsondersteuning, het ontwikkelen van projecten, vaak met de juiste subsidies, en gerichte begeleiding helpen wij u verder.